Om oss

 

Vi som arbetar med bloggen går och arbetar på Volgsjö skola i Vilhelmina. Vi är en klass med 4 elever, som går i årskurs 3 – 9, eleverna läser både efter träningsskolans och grundsärskolans kursplaner, samt ett antal personal.

Eftersom eleverna i klassen har olika funktionshinder så utvecklar de ständigt förmågor som kompenserar det som annars ses som hinder. Kanske kan man säga att eleverna har funktionskompetenser. Att använda digitala verktyg för att ta till vara samt förstärka dessa förmågor är ”outstanding”.

Då vi dagligen använder IKT skapar vi mycket material som eleverna är stolta över, då är det ju roligt att dela med sig på ett smidigt sätt, så familj, släkt, vänner och andra som är intresserade kan få möjlighet att ta del av elevernas arbeten.

”Skolverket beskriver att elever ska ha tillgång till lärverktyg för sin utbildning. Elever ska efter grundskolan kunna använda modern teknik för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Det finns stöd för att använda IKT i undervisningen och för att utveckla undervisningen med hjälp av IKT.”

Att använda Webbstjärnan visade sig vara ett utmärkt redskap för detta ändamål, eftersom möjligheterna är så många att bygga bloggen så att det passar klassens ändamål och önskemål.

Vidare önskar vi att interagera med andra klasser i särskolan/ grundskolan. Då kan vi utbyta erfarenheter, skänka glädjen och stoltheten att visa upp det man skapat samt att eleverna (och även personalen) kan ge varandra feedback. Därigenom ger vi bloggandet yttterliggare en dimension.

En annan aspekt är att det är lättare att förklara lärprocesser och måluppfyllelse för eleverna, då vi t ex kan gå tillbaka i blogghistoriken och titta tillsammans med eleverna och förklara att ”det här har du gjort för att uppnå detta mål” och ”när vi nu håller på med detta arbete så arbetar vi mot nästa mål du ska uppnå”. I våra inlägg har vi ofta en koppling till läroplanen eller något annat styrdokument, det gör våra mottagare mer insatta i skolans planer samt att det blir underlag för diskussioner bland både personal och elever.

Det är också ett naturligt forum för att förklara och diskutera de regler och lagar som man behöver förhålla sig till när det gäller både andras och eget material. T ex har eleverna fått varit med och skriva brev till författare och konstnärer för att fråga om de får använda deras material på bloggen. Vi har tagit god hjälp av Skolverkets guider om upphovsrätt.

En dag hoppas vi att någon/några ska fråga våra elever om de får använda något av vårt material, då kan de ”på riktigt” fundera på konsekvenser på motsatt vis.

Som synes så har vi lärt/lär oss otroligt mycket med hjälp av bloggandet men den största lärdomen är att om vi tror att vi vet var eleverna har sina gränser så visar dom med jämna mellanrum hur fel vi hade. När vi började blogga var det mest som en rolig del av skoldagen, nu har det blivit ett redskap i såväl undervisning som bedömning.

Våra elever tycker att ”vår blogg verkligen borde vinna ett pris”, enligt dom är bloggen något stort som vi skapat och numer utvecklat tillsammans, och där dom själva är stjärnor på både foto och film samt att ”alla i hela världen” kan se vad vi gör i skolan. Vi personal är stolta över våra elever och att dom verkligen visat att enda hindret för att lyckas är att tro att man inte klarar av det.

Vi i personalen som arbetar mest med bloggen heter Daniel Bodin och Lillan Lakkafjell.

Processed with MOLDIV

OBS! om ni vi vill låna något material från vår blogg så vill vi att ni frågar först.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *